top of page

הדרכה למטפלים על מערכת
NORDIC VMS

  • איך נכנסים למערכת

  • איך מקימים מטופל חדש

  • איך בוחרים בדיקות ואיזה מיידע קיים במערכת

  • איך מזמינים לו בדיקות ותוספים

  • איך מקבלים את תוצאות הבדיקות

  • איך מקבלים הדרכות ללא עלות


כל זאת בהדרכה ממוקדת זו

לשאלות נוספות פנו אלי

bottom of page