top of page

הקלטת ההרצאה: אוטיזם- למה זה קרה לנו ומה אפשר לעשות

נושאי ההרצאה

  • שיעור האוטיזם, אבחונים ומה שבניהם

  • מהן הסיבות המורכבות לאוטיזם ולעיכוב התפתחותי

  • מהו ה״רצף האמיתי״ ומה מאפיין אוטיזם

  • איזה תרופה ״תמימה״ מאוד מסוכנת בהקשר לאוטיזם

  • הקשר בן מערכת העיכול לאוטיזם ולמוח

  • מה אפשר לעשות? רפואה קונבנציונלית

  • מהי רפואה פונקציונלית- אינטגרטיבית ואיך היא עוזרת

  • מה אפשר לעשות בבית כבר מחר בבוקר

ועוד...

bottom of page